Pages

17 May 2010

177

"De treci codri de aramã, de departe vezi albind


S-auzi mândra glãsuire a pãdurii de argint.

Acolo, lângã isvoarã, iarba pare de omãt,

Flori albastre tremur ude în vãzduhul tãmâiet ;

Pare-cã si trunchii vecinici poartã suflete sub coajã,

Ce suspinã printre ramuri cu a glasului lor vrajã.

Iar prin mândrul întuneric al pãdurii de argint

Vezi isvoare zdrumicate peste pietre licurind ;"